Anti-agressie aanpak

Bij Mike Kuyt Trainingen ligt de focus op het individu, jullie medewerker! Wij hanteren bruikbare tools tijdens onze anti-agressietrainingen zodat de resultaten zichtbaar zullen zijn voor langere tijd. Onze vakkundige trainers zijn in staat om op een betrokken manier te levelen met jullie medewerkers en aan te sluiten op hun individuele leerdoelen. Wat wij benadrukken is authenticiteit, kwetsbaarheid, grenzen stellen en in je eigen kracht staan! Naast het theoriegedeelte neemt het oefenen met een trainingsacteur een prominente plek in. Je kunt zelfs video inzetten om de impact van de training te vergroten op langere termijn. Het resultaat van de training zal het bewustzijn en de persoonlijke effectiviteit van de medewerker vergroten zodat deze in staat is een gesprek tot een goed einde te brengen en een agressieve situatie te laten de-escaleren.

Bruikbare tools

Tijdens onze anti-agressietrainingen geven wij de medewerkers waardevolle en bruikbare tools in lastige situaties zoals:

 • Belangrijke eye openers waarmee je agressie kunt voorkomen of op zijn minst kan laten de-escaleren
 • Een interactief theoriegedeelte ondersteund met op maat gemaakte trainingsvideo's waarin situaties worden getoond die actueel zijn voor het betreffende bedrijf/afdeling, winkel of instelling
 • Praktijkgerichte rollenspelen die direct aansluiten op de leerdoelen van de medewerker
 • Speelse en leerzame oefeningen die inzichtelijk maken hoe je, als medewerker, reageert in spannende situaties
 • Opbouwende feedback en tips
 • Een papieren of digitale handout
 • Je eigen rollenspel op video, met daarop de behaalde resultaten en aandachtspunten, als reminder mee naar huis!

Anti-agressietrainingen op maat

Tijdens onze anti-agressietrainingen of behandelen we agressie en weerbaarheid in de breedste zin van het woord: van de boze man aan de balie tot aan die dominante collega die zijn zin wil doordrijven. Elke situatie kent zijn eigen unieke aanpak. Daarom leveren wij voor elke doelgroep anti-agressietrainingen op maat. Dat wil zeggen dat we een aantal vaste onderdelen hebben die als basis dienen voor elke sector of afdeling, waar we zowel theoretisch als praktijkgericht mee aan de gang gaan. Daarnaast voegen we hier aanvullende onderdelen aan toe, overeenkomstig de actuele behoefte van jullie bedrijf en de leerdoelen van jullie medewerkers. Meer over deze vaste en aanvullende onderdelen en de verscheidenheid aan rollenspelen in 'Agressie op maat' en 'Trainingspakketten'

Onderscheidende factoren

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en voordelen van een anti-agressietraining bij Mike Kuyt Trainingen?

 1. Wij plaatsen agressie en weerbaarheid in een brede context zodat iedere doelgroep zich aangesproken voelt. Het gaat niet alleen om de gefrustreerde klant aan het loket maar ook: hoe breng je een slechtnieuwsgesprek? Hoe ga je om met mensen die in een slachtofferrol zitten? Hoe doorbreek je het patroon van de twijfelende 'ja-maar' klant? Hoe kun je een collega aanspreken op het stelselmatig 'te laat komen' of hoe onderhandel je over het vakantierooster? Diverse thema's kunnen aan bod komen.
  Meer hierover in Agressie op Maat en Trainingspakketten.
 2. Het theoriegedeelte is levendig en interactief en kan ondersteund worden met trainingsvideo's die op het bedrijf of de afdeling zijn toegespitst.
 3. Er is veel ruimte voor de individuele medewerker. Iedereen voelt, denkt of reageert anders in een bepaalde spannende situatie. We gebruiken de theorie enkel als kapstok om de deelnemers vanuit hun eigen authenticiteit beter om te laten gaan met agressieve situaties en lastige gesprekken.
 4. Voor aanvang van de agressietraining inventariseren wij de persoonlijke leerdoelen van elke medewerker afzonderlijk. Deze leerdoelen stippen we aan tijdens het theoriegedeelte en werken we vervolgens uit in een rollenspel of specifieke oefening. Hierdoor voelen de deelnemers dat ze, na afloop van de agressietraining, duidelijke stappen hebben gezet in het voorkomen of de-escaleren van agressieve situaties.
 5. Wij vinden het belangrijk om op een coachende en veilige manier te trainen. Zowel de agressietrainer als de trainingsacteur zijn zeer gemotiveerd in het begeleiden van jullie medewerkers en hun leerdoel. Het zijn geen betweters die boven de deelnemers uitstijgen. De medewerkers worden tijdens onze trainingen niet gepamperd maar wel met respect en gevoel behandeld. In de praktijk komt het nogal eens voor dat er deelnemers zijn die huiverig zijn voor een rollenspel omdat ze eerder slechte ervaringen hebben gehad met een trainingsacteur die over hun grenzen ging. Dat gebeurt bij ons niet! Agressie roept veel emoties op bij mensen. Een agressieve situatie op de werkvloer kan bij sommige medewerkers nog jarenlang doorwerken en tijdens een agressietraining ineens weer voelbaar worden. Een veilige leeromgeving is dus van essentieel belang voor een gunstig en positief rendement.

Individuele leerdoelen en resultaten

Veel bedrijven hebben een agressieprotocol of richtlijnen die bepalen hoe te handelen in een agressieve situatie. Als het echt uit de hand gaat lopen, moet de medewerker ergens op een alarmbel kunnen drukken. Er gaat echter nog een heel traject aan vooraf voordat de boze klant gaat dreigen, intimideren of fysiek geweld gaat gebruiken. Vandaar dat het zo belangrijk is voor jullie medewerker om te leren hoe je agressie tijdig kunt de-escaleren of zelfs voorkomen. Een goede anti-agressietraining is dan welkom!

Veel bedrijven formuleren algemene leerdoelen die inherent zijn aan de functie van een medewerker maar dat is niet genoeg. In lastige situaties kunnen de emoties de overhand krijgen dus als het er echt op aankomt, gaat het om mensenwerk en niet om de functie! Ieder mens is uniek in zijn doen en laten. Ieder mens reageert weer anders in stressvolle situaties. Hapklare brokken voorschotelen heeft dus geen zin. Een agressietraining met ruimte voor het individu wel! Een anti-agressietraining bij Mike Kuyt Trainingen werkt doeltreffend voor jullie bedrijf maar…. het levert vooral resultaten op voor de medewerkers met ieder hun eigen leerdoelen, waaronder:

 • 'nee' leren zeggen
 • voor jezelf opkomen
 • rustig blijven in stressvolle situaties
 • hoe blijf je bij jezelf – reageren vanuit je eigen authenticiteit
 • weten wanneer je invloed kunt hebben op het gedrag van een ander en wanneer niet
 • het herkennen van verschillende soorten agressie en hoe daar mee om te gaan
 • wat gebeurt er precies bij jezelf tijdens een lastig gesprek
 • overzien wat de knelpunten zijn tijdens een gesprek (helicopterview) en hoe je daar constructief mee om kunt gaan
 • hoe voer je een slecht-nieuws-gesprek
 • weten wanneer iemand jouw grens overgaat
 • op tijd grenzen stellen
 • preventieve maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of te de-escaleren
 • de regie nemen in een gesprek
 • omgaan met machtsverschillen
 • welke soorten van lastig gedrag zijn er en hoe kun je hier in de communicatie effectief mee omgaan
 • je vooroordelen en aannames herkennen en leren 'omdenken'
NCOI (Open Lijn trainingen)
Manager Docentenopleiding
Mike is heel gedreven en zijn enthousiasme brengt beweging in de groep. ‘Hij is scherp en goed in staat om desfeer in de ruimte aan te voelen.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Rotterdam
Verpleegkundige
Fijne trainer die ook grenzen mee helpt bewaken van medewerkers.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Sneek
Huisarts
Enthousiaste trainer, goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Groningen
Doktersassistente
Mike laat je op een aangename en interactieve manier omgaan met minder aangename situaties in het vak.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Assen
Verpleegkundige
Leuke training, iedereen bleef betrokken, nooit een saai moment.
Reinis Reiniging
Coördinator
Hij heeft mijn aandacht vastgehouden tot het eind.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging
medewerker
Fijne dynamiek, sterke interactie met de groep.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader
Toegewijd, professioneel en veel kennis.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Ballorig Speelparadijs Utrecht
Vestigingsmanager
Zeer geduldige man, straalt rust uit en legt alles goed uit.
Ballorig Speelparadijs Enschede
Supervisor
Hij was hard als het moest maar ook geruststellend als het kon!
Ballorig Speelparadijs Tilburg
Medewerker
Ik voelde me veilig en ik werd persoonlijk begeleid, heel fijn!
Ballorig Speelparadijs Arnhem
Vestigingsmanager
Mike is heel meelevend en invoelend.
Ballorig speelparadijs Hoorn
Vestigingsmanager
Mike is goed in zijn vak en rustig, heel fijn om naar te luisteren.
Ballorig Speelparadijs Groningen
Supervisor
Duidelijk in zijn uitleg en goede ondersteuning.
Algemene beoordeling
Alle Mike Kuyt Trainingen bij elkaar worden gemiddeld met een 8.9 beoordeeld.
Kompas Veiligheidsgroep
De inzet van Mike draagt positief bij aan het (leer)rendement van de cursus. De cursisten zijn erg enthousiast over zijn aanpak! 
Betty Eisma
Praktijkeigenaar ‘Vanzelfsprekend’
Door de combinatie van theoretische kennis van de egoposities, een jarenlange ervaring als acteur en een goed inzicht in de menselijke communicatie, is hij als trainer en trainingsacteur beslist een toegevoegde waarde voor elke opleiding, cursus of training
Boni Supermarkten
Iedereen was erg enthousiast over de werkwijze en inzet van Mike 
Igor Mosterd
Span Organisatie en Advies
Mike's vrolijke maar ook zeer gedegen manier waarop hij zijn rol als co-trainer en trainingsacteur oppakt, werkt buitengewoon goed en leidt tot hoge scores en klanttevredenheid.
NCOI (Open Lijn trainingen)
Manager Docentenopleiding
Mike is heel gedreven en zijn enthousiasme brengt beweging in de groep. ‘Hij is scherp en goed in staat om desfeer in de ruimte aan te voelen.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Rotterdam
Verpleegkundige
Fijne trainer die ook grenzen mee helpt bewaken van medewerkers.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Sneek
Huisarts
Enthousiaste trainer, goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Groningen
Doktersassistente
Mike laat je op een aangename en interactieve manier omgaan met minder aangename situaties in het vak.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Assen
Verpleegkundige
Leuke training, iedereen bleef betrokken, nooit een saai moment.
Reinis Reiniging
Coördinator
Hij heeft mijn aandacht vastgehouden tot het eind.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging
medewerker
Fijne dynamiek, sterke interactie met de groep.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Ballorig Speelparadijs Utrecht
Vestigingsmanager
Zeer geduldige man, straalt rust uit en legt alles goed uit.
Ballorig Speelparadijs Enschede
Supervisor
Hij was hard als het moest maar ook geruststellend als het kon!
Ballorig Speelparadijs Tilburg
Medewerker
Ik voelde me veilig en ik werd persoonlijk begeleid, heel fijn!
Ballorig Speelparadijs Arnhem
Vestigingsmanager
Mike is heel meelevend en invoelend.
Ballorig speelparadijs Hoorn
Vestigingsmanager
Mike is goed in zijn vak en rustig, heel fijn om naar te luisteren.
Ballorig Speelparadijs Groningen
Supervisor
Duidelijk in zijn uitleg en goede ondersteuning.
Algemene beoordeling
Alle Mike Kuyt Trainingen bij elkaar worden gemiddeld met een 8.9 beoordeeld.
Kompas Veiligheidsgroep
De inzet van Mike draagt positief bij aan het (leer)rendement van de cursus. De cursisten zijn erg enthousiast over zijn aanpak! 
Betty Eisma
Praktijkeigenaar ‘Vanzelfsprekend’
Door de combinatie van theoretische kennis van de egoposities, een jarenlange ervaring als acteur en een goed inzicht in de menselijke communicatie, is hij als trainer en trainingsacteur beslist een toegevoegde waarde voor elke opleiding, cursus of training
Boni Supermarkten
Iedereen was erg enthousiast over de werkwijze en inzet van Mike 
Igor Mosterd
Span Organisatie en Advies
Mike's vrolijke maar ook zeer gedegen manier waarop hij zijn rol als co-trainer en trainingsacteur oppakt, werkt buitengewoon goed en leidt tot hoge scores en klanttevredenheid.
NCOI (Open Lijn trainingen)
Manager Docentenopleiding
Mike is heel gedreven en zijn enthousiasme brengt beweging in de groep. ‘Hij is scherp en goed in staat om desfeer in de ruimte aan te voelen.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Rotterdam
Verpleegkundige
Fijne trainer die ook grenzen mee helpt bewaken van medewerkers.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Sneek
Huisarts
Enthousiaste trainer, goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Groningen
Doktersassistente
Mike laat je op een aangename en interactieve manier omgaan met minder aangename situaties in het vak.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Assen
Verpleegkundige
Leuke training, iedereen bleef betrokken, nooit een saai moment.
Reinis Reiniging
Coördinator
Hij heeft mijn aandacht vastgehouden tot het eind.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging
medewerker
Fijne dynamiek, sterke interactie met de groep.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader
Toegewijd, professioneel en veel kennis.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Ballorig Speelparadijs Utrecht
Vestigingsmanager
Zeer geduldige man, straalt rust uit en legt alles goed uit.
Ballorig Speelparadijs Enschede
Supervisor
Hij was hard als het moest maar ook geruststellend als het kon!
Ballorig Speelparadijs Tilburg
Medewerker
Ik voelde me veilig en ik werd persoonlijk begeleid, heel fijn!
Ballorig Speelparadijs Arnhem
Vestigingsmanager
Mike is heel meelevend en invoelend.
Ballorig speelparadijs Hoorn
Vestigingsmanager
Mike is goed in zijn vak en rustig, heel fijn om naar te luisteren.
Ballorig Speelparadijs Groningen
Supervisor
Duidelijk in zijn uitleg en goede ondersteuning.
Algemene beoordeling
Alle Mike Kuyt Trainingen bij elkaar worden gemiddeld met een 8.9 beoordeeld.
Kompas Veiligheidsgroep
De inzet van Mike draagt positief bij aan het (leer)rendement van de cursus. De cursisten zijn erg enthousiast over zijn aanpak! 
Betty Eisma
Praktijkeigenaar ‘Vanzelfsprekend’
Door de combinatie van theoretische kennis van de egoposities, een jarenlange ervaring als acteur en een goed inzicht in de menselijke communicatie, is hij als trainer en trainingsacteur beslist een toegevoegde waarde voor elke opleiding, cursus of training
Boni Supermarkten
Iedereen was erg enthousiast over de werkwijze en inzet van Mike 
Igor Mosterd
Span Organisatie en Advies
Mike's vrolijke maar ook zeer gedegen manier waarop hij zijn rol als co-trainer en trainingsacteur oppakt, werkt buitengewoon goed en leidt tot hoge scores en klanttevredenheid.
NCOI (Open Lijn trainingen)
Manager Docentenopleiding
Mike is heel gedreven en zijn enthousiasme brengt beweging in de groep. ‘Hij is scherp en goed in staat om desfeer in de ruimte aan te voelen.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Rotterdam
Verpleegkundige
Fijne trainer die ook grenzen mee helpt bewaken van medewerkers.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Sneek
Huisarts
Enthousiaste trainer, goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Groningen
Doktersassistente
Mike laat je op een aangename en interactieve manier omgaan met minder aangename situaties in het vak.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Assen
Verpleegkundige
Leuke training, iedereen bleef betrokken, nooit een saai moment.
Reinis Reiniging
Coördinator
Hij heeft mijn aandacht vastgehouden tot het eind.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging
medewerker
Fijne dynamiek, sterke interactie met de groep.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader
Toegewijd, professioneel en veel kennis.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Ballorig Speelparadijs Utrecht
Vestigingsmanager
Zeer geduldige man, straalt rust uit en legt alles goed uit.
Ballorig Speelparadijs Enschede
Supervisor
Hij was hard als het moest maar ook geruststellend als het kon!
Ballorig Speelparadijs Tilburg
Medewerker
Ik voelde me veilig en ik werd persoonlijk begeleid, heel fijn!
Ballorig Speelparadijs Arnhem
Vestigingsmanager
Mike is heel meelevend en invoelend.
Ballorig speelparadijs Hoorn
Vestigingsmanager
Mike is goed in zijn vak en rustig, heel fijn om naar te luisteren.
Ballorig Speelparadijs Groningen
Supervisor
Duidelijk in zijn uitleg en goede ondersteuning.
Algemene beoordeling
Alle Mike Kuyt Trainingen bij elkaar worden gemiddeld met een 8.9 beoordeeld.
Kompas Veiligheidsgroep
De inzet van Mike draagt positief bij aan het (leer)rendement van de cursus. De cursisten zijn erg enthousiast over zijn aanpak! 
Betty Eisma
Praktijkeigenaar ‘Vanzelfsprekend’
Door de combinatie van theoretische kennis van de egoposities, een jarenlange ervaring als acteur en een goed inzicht in de menselijke communicatie, is hij als trainer en trainingsacteur beslist een toegevoegde waarde voor elke opleiding, cursus of training
Boni Supermarkten
Iedereen was erg enthousiast over de werkwijze en inzet van Mike 
Igor Mosterd
Span Organisatie en Advies
Mike's vrolijke maar ook zeer gedegen manier waarop hij zijn rol als co-trainer en trainingsacteur oppakt, werkt buitengewoon goed en leidt tot hoge scores en klanttevredenheid.

Inzet van agressie trainers onder andere bij:

Klik hier voor een totaaloverzicht

Mike Kuyt Trainingen
Anti-agressietrainingen op maat

Terborchlaan 16, 1816 LD Alkmaar
T: 06 -40 73 26 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.